Leder

Fare på ferde

Staten pøser stadig inn nye milliarder i koronatiltak. Med et stort oljefond tenker nok mange at det er nok penger til alle, slik er det selvsagt og dessverre ikke. Selv med en tilsynelatende utstrakt nødhjelp til næringsliv, kulturliv og offentlig virksomhet vil det merkes for lokalt næringsliv, offentlige tjenester og ikke minst, i private husholdninger.

Tallene på arbeidssøkende har falt gjennom de siste månedene, men øker nå igjen. Reiseliv, handel og service er aller hardest rammet. De ulike støtteordningene treffer langt fra alle som trenger hjelp, og spesielt de små ser ut til å falle utenfor. Så langt har det lokale næringslivet ikke blitt tilgodesett med mer enn vekselpenger, og flere har fortalt at de ikke orker å bruke tid på å søke flere ganger.

Den største delen av næringslivet i Hemnes har så langt klart seg godt, det skyldes først og fremst at det er få som er sysselsatt i de hardest rammede næringene. De lokale butikkene har tvert imot tjent på at folk ikke reiser bort for å handle, og har til og med stilt opp med ekstraservice for å betjene kunder som kvier seg for å besøke butikken.

De som er hardest rammet er kafeer og reiseliv. En oppløftende sommer har brått blitt erstattet med tomme lokaler og få innslag på kassa. Med utsikter til en ødelagt julebordsesong og påfølgende svarte vintermåneder betyr det alvor. Dette er selvsagt ikke unikt for Hemnes eller Helgeland, det gjelder over hele kloden – uten at det er til noen trøst.

Et næringsliv uten kunder overlever ikke.

Det er selvsagt minst like trist for næringslivet i Italia eller Mongolia som det er i Hemnes når ting ikke blir som planlagt. Akkurat nå kan vi lokalt ikke gjøre så mye mer enn enten å la være å bruke det lokale næringslivet, eller vi kan finne trygge og gode måte og bruke dem allikevel.

Et næringsliv uten kunder overlever ikke. Da forsvinner også viktige funksjoner i et levende lokalsamfunn, men også viktige byggeklosser i velferdssamfunnet. Bruker vi ikke byggeklossene forsvinner de, og uten byggeklosser forsvinner til slutt lokalsamfunnene.

Vi trenger alle byggeklosser, bruk dem!