Kartlegging
Kartlegging. FOTO: Rune Trettbakk

Tar regningen – foreløpig