Senterpartiets fylkestingsgruppe. F.v. Iren Beathe Teigen, Svein Nilsen og Tone Nordstrand
Senterpartiet. Senterpartiets fylkestingsgruppe. F.v. Iren Beathe Teigen, Svein Nilsen og Tone Nordstrand FOTO: Nordland fylkeskommune

Man skal høre mye før ørene faller av!

Sist uke fikk vi høre at prosjekt som har vært inne i Nasjonal transportplan kan komme til å falle ut. Viktige prosjekt innenfor infrastruktur og samferdsel i Nordland står derfor i faresonen. Det gjelder både prosjekt som er delfinansiert, og nye prosjekt som er spilt inn i planarbeidet. Dette vil stanse utviklingen, og sette Norge og Nordland flere tiår tilbake i tid. Dette kan vi rett og slett ikke være med på!

Skatt, fellesskap og arbeidsplasser er viktig for Norge og Nordland. Vi har et næringsliv som leverer så til de grader på tross av vanskelig infrastruktur – det er jo her ressursene er! Nordland Senterparti krever at ingen prosjekt i vårt fylke tas ut fra nasjonal transportplan. Ingen! De prosjektene som er inne, må videreføres og nye prosjekt må tas inn.

Samferdselsministeren sier selv denne uka: «Jeg har selv skapt forventninger som ikke vil bli innfridd». Ja, herr Minister! Du kan være sikker på at vi forventer mye, og vi krever at du leverer. Men forventningene er ikke i hovedsak skapt deg og dine utsagn. De er skapt av næringsliv, folk, regioner og kommuner som har gitt sine klare og tydelige innspill på hvordan vi kan øke verdiskapingen i Nordland.  – Vi krever å bli tatt på alvor!

Hvor ble det av den påståtte Nordområdesatsingen til regjeringen? Dersom prosjekt i Nordland nå tas ut, og der heller ikke kommer inn noe nytt, har regjeringens påståtte satsning de siste sju årene vært et spill for galleriet.

Nordland Senterparti godtar ikke samferdselsministerens innstilling,

og forventer en klar og tydelig satsning i Nord.

Iren Beathe Teigen, Svein Nilsen, Tone May Nordstrand
Nordland Senterparti