Både Kjell-Idar Juvik (til venstre) og Per Øyvind Eriksen (til høyre) stilte seg svært kritiske til måten besvarelsen på et spørsmål som ble besvart i forrige møte ble endret i protokollen.
Sterk kritikk. Både Kjell-Idar Juvik (til venstre) og Per Øyvind Eriksen (til høyre) stilte seg svært kritiske til måten besvarelsen på et spørsmål som ble besvart i forrige møte ble endret i protokollen. FOTO: Knut Martinsen

Legeflukten: Kritisk til svar