Hvorfor ikke boikott?

Årets TV-aksjon går til formålet å forhindre at plast skal havne i havet. Dette er et enormt problem, og et problem svært mange av oss selv har opplevd. De fleste vil derfor applaudere formålet, men det har ikke forhindret en rekke kommuner i å vedta en boikott av innsamlingsaksjonen.

Årsaken er at det er Verdens naturfond, WWF, som skal gjennomføre prosjektet. Det er ikke alle som liker WWF. WWF mener truede arter har rett på beskyttelse, og på listen finner vi blant annet ulv. Slikt blir det gjerne bråk av, og en rekke ordførere har sagt fra at de heller vil gi pengene til en forening som ikke er politisk.

Hvem i all verden er ikke politisk? Enhver forening, enten det er ei lokal velforening, et idrettslag eller en interesseorganisasjon har et formål. Formålet er deres politikk, så enkelt er det. Ordførere som er fulltidspolitikere, burde være de første til å forstå dette. Selvsagt er det politikk å ta vare på kloden, dyrelivet eller naturen. De fleste vil trolig til og med mene det er veldig god politikk.

En kjapp sjekk på wikipedia forteller at realpolitikk er politikk som søker å nå sine overordnede mål gjennom kompromisser basert på praktiske betraktninger og overveielser av makt, mens moralpolitikk bygger på idealer, moral og prinsipper.

Her ser det rett og slett ut til at politikerne har blitt moralpolitikere mens de som følger idealene blir realpolitikere. Pengene fra årets innsamling går til et svært viktig formål, men prinsippene forhindrer et godt kompromiss, til beste for samfunnet.

I Hemnes har heldigvis politikerne visst bedre evne til refleksjoner. På tross av at Hemnes er en kommune som har fått kjenne på rovdyrproblematikken har de ikke latt dette overskygge andre problemer i samfunnet.

I dagens politiske system er det stort sett aldri noen som har rent flertall, skal man lede må det gjøres gjennom kompromiss. Boikott er gjerne en slags hevn mot vedtatte ting, det er få slike aksjoner som har visst seg vellykket, eller som har endret holdninger i samfunnet. De legitimerer imidlertid lignende aksjoner, slik vi blant annet har sett innen idretten. Det bygger kløfter istedenfor broer.

I annerledesåret 2020 bør vi holde på enkelte stolte tradisjoner, TV-aksjonen er så absolutt en av dem. Det er en felles dugnad som sprer kunnskap og dermed danner nye holdninger til viktige tema.