2. Infografikk 2020-9 Arbeidsmarkedet i Nordland (png)
2. Infografikk 2020-9 Arbeidsmarkedet i Nordland (png).

463 færre arbeidssøkere i Nordland den siste måneden