Leder

Sentralisering?

Befolkningstallene er overordnet alle andre diskusjoner om Hemnes, utviklingen vil avgjøre skjebnen uavhengig av inntekter, vindmøller, barnehager, næringsliv, idrettshaller eller vinterstengte veier.

SSB forteller at vi skal bli enda færre i Hemnes, deres framskriving forholder seg til at spillereglene ikke endres, at vi fortsetter som før. Det er opp til oss å foreta justeringer som kan påvirke trangen til å flytte bort, eller øke lysten til å flytte til. Flyttestrømmen har gått fra Hemnes og distrikt-Norge i trolig 100 år, bare med unntak av anleggstiden der høy aktivitet og arbeid trakk til seg nye innbyggere for en periode. Fødselsoverskudd har holdt innbyggertallene oppe, men nå har også dette tallet falt slik at eksporten blir merkbar.

Internt i Hemnes flytter vi inn mot sentrum i tettstedene, på Helgeland flytter vi inn til byene, den samme utviklingen vi ser nasjonalt og globalt. Dette er ikke nødvendigvis en følge av politiske vedtak eller handlinger, men en naturlig utvikling. Mennesker søker til større enheter, med flere tilbud og muligheter – jobb, fritid, partnere og sosialisering. Det betyr selvsagt ikke at alle er slik, at alle deler samme ønsker.

I Hemnes har vi nå fått nye muligheter gjennom bedre veier. Vi er i sentrum for et stort arbeidsmarked i triangelet Rana-Vefsn-Alstahaug. Det gjør det også spennende for enkelte bedrifter å lokalisere seg i Hemnes, med nærhet til befolkningene i disse kommunene. Vi har nye muligheter til å endre spillereglene SSB benytter i sin framskriving, spørsmålet er bare hvordan.

Vårt største problem er å tilby folk et sted å bo. Selv om innbyggertallene har gått tilbake betyr det ikke at det står tomme hus tilgjengelig. En gjennomsnittsfamilie har blitt mindre, og er kanskje hovedårsaken til tilbakegangen, vi har nemlig flere boenheter i bruk nå enn tidligere. Attraktive tomter og leiligheter er mangelvare, men det jobbes med saken, så nær sagt – endelig, eller kanskje ikke?

Attraktive tomter i Korgen har vært etterlyst i minst 25 år, det bør være mulig å anlegge nye tomter uten å sprenge sparegrisen før det går nye 25 år.