Det er portalen i innkjøringen til kraftstasjonen som nå har blitt fredet.
Fredet. Det er portalen i innkjøringen til kraftstasjonen som nå har blitt fredet. FOTO: Bjørn Sverre Falch

Riksantikvaren freder Nedre Røssåga kraftverk