Boligtomtene på Aspmoen

Ser i media at enkelte politikere vurderer å skrinlegge tomtene på Aspmoen, grunnet kostnadene.

Hvis det er rett at det er lagt inn både gatelys, asfaltering og i tillegg masseutskifting som den enkelte tomteeier må gjøre i forbindelse med grunnarbeidet, er det ikke rart det blir kostbart. Så langt jeg kjenner til er dette kostnader en ikke har tatt med ved opparbeidelse av tidligere byggefelt.

Dette er for øvrig tomter, som ifølge tidligere teknisk sjef skulle vært byggeklare for ett år siden.

Men å sabotere å, eller trenere en sak, er jo den mest effektive måten å få skrinlagt et prosjekt på.

Vil bemerke at i stedet for å gi milliontilskudd til å kjøpe gamle hus, hus som uansett blir solgt, burde kommunen gi tilskudd, eller redusere prisen til de som får tildelt tomt for å bygge.

Noe som for øvrig også ville være i tråd med kommunens målsetning om å stimulere til økt boligbygging.

At det er få søkere til tomtene holder ikke, da få eller ingen vil søke på noe som ikke eksisterer.

Og hva når kommunen skal klargjøre boligtomter i andre deler av kommunen? Skal de samme argumentene brukes da også, for å skrote prosjektene, noe jeg for øvrig ikke ønsker.

Jeg håper at politikerne i Hemnes har sterk nok ryggrad og sier ja til at tomtene på Aspmoen skal realiseres. Tomtekostnadene er prisen vi må ta hvis vi ønsker økt bosetting i Hemnes.

Sverre Storbæk