Hemnes Turistforenings anlegg under Okstindan Fjellmaraton i 2016. I år har anlegget blitt ytterligere opprustet.
Kjensvasshytta. Hemnes Turistforenings anlegg under Okstindan Fjellmaraton i 2016. I år har anlegget blitt ytterligere opprustet. FOTO: Knut Martinsen

Statkraft og Kjensvasshytta

Per Jomar Hoel reagerer sterkt på at Statkraft sier opp samarbeidsavtalen med Hemnes Turistforening for Kjensvasshytta.

Det er mange år siden jeg har vært med i styret i Hemnes turistforening, men hvert eneste år siden oppstarten i 1978 er det blitt mange dugnadstimer med merking av stier, byggeprosjekter og vedlikeholdsarbeid. –Bidrag som er blitt gjort med glede.

Under dugnad ved Kjensvasshytta sist helg fikk jeg høre om at Statkraft hadde sagt opp samarbeidsavtalen med HTF og kommet med forslag til ei ny avtale om kraftsalg og ei eierskilleavtale. Jeg fikk se avtaleforslagene og ble ganske forbauset. Det gav uttrykk for en helt annen holdning til HTF enn avtalen som gjaldt tidligere. Den var jeg med på å lage, så den kjenner jeg til.

Litt historie

HTF ble tilkjent ei erstatning i forbindelse med reguleringen av Kjensvatnet, men den var ikke større enn at foreningen kunne kjøpt ei billig kjøkkeninnredning for pengene. Det var stor misnøye i bygda over behandlingen mange fikk i den saken. Da HTF henvendte seg til Statkraft om Kjensvasshytta kunne koble seg på strømføringen Statkraft hadde til Gressvatnet, ble henvendelsen positivt mottatt.

Vi var enige om at begge partene var kommet til området for å bli, så det var best for alle om vi brukte energien sammen, i stedet for mot hverandre. Det ble laget en avtale der HTF fikk strøm til hytta og Statkraft fikk adgang til hytta når arbeidere var på oppdrag der. En ansatt i Statkraft fikk avlegge fagprøven i forbindelse med montering av transformatoren, mens HTF-folk grov grøft og drog ut kabelen mellom hytta og transformatoren. Etter denne avtalen har det vært svært lite gnisninger mellom partene. Samarbeidet har fungert godt. Statkraft har sågar nyttet hytta til kurs og sosialt samvær. Behovet for hus har selvsagt endret seg etter at Kjensvatn Kraftverk kom i drift.

Kjensvasshytta

HTF sitt arbeid på Turistneset har basert sin virksomhet på strømavtalen som har ligget i bunnen. Hytta har hatt ei svært positiv utvikling. Strømforbruket har naturlig nok økt siden avtalen ble inngått, for det er blitt bygd badstu, og hytta har fått tørkerom og elektriske ovner. Sikringshytta har også fått elektrisk strøm. Dette året blir det også fullført et nytt servicebygg som er en del av et tilbud foreningen bygger opp for funksjonshemmede. –Et unikt tilbud. Mange av disse tiltakene ville neppe blitt gjort om forslaget til ny avtale hadde ligget i bunnen.

Ny avtale

Statkraft begrunner avtaleoppsigelsen med at Skatteetaten krever innbetalt forbruksavgift for alt kraftforbruk. Derfor må avtalen revideres og partene kalles Kjøper og Selger. Når jeg leser gjennom forslaget vises HTF ei kald skulder i omtrent alle paragrafer. Jeg opplever at HTF blir gjort nærmest rettsløs og kan risikere å miste strømmen på kort varsel. Om det er lovhjemmel for alle forbeholdene, bør sjekkes ut. HTF blir fratatt alle fordelene som lå i den forrige avtalen, og det er ikke et eneste punkt om hvordan Statkraft kan tenke seg å kompensere for det. HTF er presset mot veggen.

Statkraft med sitt profesjonelle advokatkorps greier selvsagt med loven i hånd å knekke HTF og å pulverisere opplegget foreningen har for funksjonshemmede, men jeg ventet ikke det var den imagen bedriften ville ha i bygda. Det er ei ny holdning. At historieløse jurister sentralt i Statkraft kan vise en isfront mot Kjøper, er kanskje hverdagen deres, men det forbauser meg stort at ikke kraftverksjefen i Statkraft Energi AS, Korgen har grepet inn med sin lokalkunnskap og fått endret på holdningen i forslaget.

Det var vondt å lese dette. Jeg synes at partene skal sette seg sammen og lage et tilleggs punkt om kompensasjon. Utgiften Statkraft har til dette, ligger på et mikropromillenivå, for HTF blir endringen å bruke tiden til å skaffe penger, ikke til å fremme friluftsliv og folkehelse.

Per Jomar Hoel