Hain Svartvasolæ kjøpte sin første bil før bilveien til Svartvasmoen var ferdig i 1931. Foreliggende opplysninger kan tyde på at han hadde fem biler i perioden 1930-1945. Bilen på bildet er  Studebakeren, 1929-modell. Denne bilen hadde registreringsnummer W 317, og var en privat bil som leilighetsvis befordrer passasjerer mot betaling. Personene på bildet er fra venstre: Hain Svartvasolæ, privatsjåføren, Erling Bleikvassli, tjenesttausa, Solveig Børresen, og helt til høyre søstera, Petrine.
Ole Svartvasmo og Studebakeren. Hain Svartvasolæ kjøpte sin første bil før bilveien til Svartvasmoen var ferdig i 1931. Foreliggende opplysninger kan tyde på at han hadde fem biler i perioden 1930-1945. Bilen på bildet er  Studebakeren, 1929-modell. Denne bilen hadde registreringsnummer W 317, og var en privat bil som leilighetsvis befordrer passasjerer mot betaling. Personene på bildet er fra venstre: Hain Svartvasolæ, privatsjåføren, Erling Bleikvassli, tjenesttausa, Solveig Børresen, og helt til høyre søstera, Petrine. FOTO: Bildet er utlånt av Gerd Fredri

Bokanmeldelse

Ny bok om lokal historie av Dag Brygfjell

Dag Brygfjell fra Brygfjelldalen opprettet i 2014 eget forlag under navnet Okstindan bokforlag as.

I 2016 utga forlaget tre-bindsverket Villmarksveien. Bøkene skildrer veien og historier langs Villmarksveien fra Korgen til Majavatnet. Veien går gjennom kommunene Hemnes, Hattfjelldal og Grane. Forfatterne var Dag Brygfjell og Per-Jomar Hoel, til sammen over 1.000 sider.

I 1919 skrev og utga Dag Brygfjell en bok på 360 sider ved eget forlag om Skipper-Eli og Anders-Jørn, en skildring om deres liv og levesett i Leirskardalen på 1700-tallet.

Nå i 2020 har han igjen skrevet og utgitt en ny bok ved sitt forlag, Okstindan bokforlag as. Denne gang er handlingen lagt til Svartvatnet innerst i Kongsdalen, og skildrer livet og levesettet til handelsmann Ole Ingemann Olsen Svartvasmo, født 1882, død 1966.

Ole Ingeman Olsen Svartvasmo var først og fremst handelsmann. Han startet handelskarrieren på Svartvasmoen i 1902 og avsluttet i 1964.

Ole var ikke bare handelsmann. I perioden 1917-1945 var han politiker. I Korgen herredstyre tok han opp mange viktige saker for innbyggerne i Sørfjellet, blant annet at det måtte bygges bilvei fra Korgen til Røsvassbukta, at innbyggerne i Sørfjellet måtte få telefonforbindelse med utenverdenen, at de måtte få tilgang til strøm, at de måtte få bedre postgang og mange andre saker.

Ole drev et lite gårdsbruk, startet Kongsdalen skytterlag, fikk opprettet et poståpneri på Svartvasmoen, hadde bensinstasjon og rom for overnatting for de som trengte det. Han var en lokal utgave av Bør Børson.

Ole var ofte forut for sin tid. Han var den første i Kongsdalen som kjøpte seg bil da det ble bygd bilvei fra Bleikvasslia til Røsvassbukta og den første som fikk lagt inn elektrisk strøm.

Det er mange historier om hain Svartvasolæ. Han var en egenrådig handelsmann som ikke alltid åpnet butikken når det kom kunder. Det hendte at han jaget ut kundene og stengte døra til butikken når han skulle ha matpause.

I følge Gunvald Svartvasmo var det forskjellige meninger om hain Olæ. Det var avhengig av hvem en spurte. Men for det meste var han godt likt.

Ole Svartvassmo var litt av en Bør Børson, og dette er rikelig dokumentert med et mylder av diverse beskrivelser og hendinger. Boken er på 208 sider, og er et stort bidrag til lokalhistorien.

Til dere som er interessert i lokalhistorien og samler på lokalbøker, gled dere til å lese boken.

Korgen 16. august 2020

Harald Brygfjell