Monica A. Iveland (til venstre), fungerende fylkesmann i Nordland og Heidi Kløkstad, politimester i Nordland minner feriefolket på viktigheten av smittevern.
– Husk smittevern. Monica A. Iveland (til venstre), fungerende fylkesmann i Nordland og Heidi Kløkstad, politimester i Nordland minner feriefolket på viktigheten av smittevern. FOTO: Fylkesmannen

Viktig at vi alle tar ansvar for å minimere smitterisiko ved økt turisme i Nordland