Ordfører Paul Asphaug prøver Stords ordførerbenk.
På benken. Ordfører Paul Asphaug prøver Stords ordførerbenk. FOTO: Privat

Ordførerens uke

Storfint besøk

Ordfører Paul Asphaug oppsummerer den siste uken i sin faste spalte.

Mandagen var så absolutt historisk. En betydelig delegasjon fra vår nabo i nord besøkte oss. Ordfører, varaordfører og rådmann fra kommunen, og Invest i Ranaregionen var representert ved adm.dir. i RU Ole Kolstad, samt prosjektlederne Annfrid Olsen, Kim Andre Åsheim og Cecilie Nordvik.

Hensikten var å orientere hverandre om diverse prosjekter man jobbet med, med tanke på eventuelt framtidig samarbeid. Det ble fra begge kommunene gitt gode orienteringer, de fleste med etterfølgende spørsmål og diskusjoner.

Hemnes kommune og enkelte prosjekt ble presentert av rådmann og bygdeutvikler. Okstindan natur- og kulturpark ble presentert av styreleder og daglig leder. Landbrukspresentasjonen tok Ketil Trongmo seg av, og Bleikvassli Gruber ble presentert av undertegnede.

Presentasjonen av Rana og diverse prosjekt ble foretatt av ordfører, varaordfører og rådmann. Ole Kolstad og Annfrid Olsen tok seg av Invest i Ranaregionen, og avslutningsvis ble batterifabrikken og kommunens reisemålsutvikling omtalt.

Økta ble avsluttet med oppsummering og tanker rundt eventuelt framtidig samarbeid. Utbytterikt og verdifullt; vi har da også fått svært hyggelig og positiv tilbakemelding fra gjestene!

Deretter bar det til Korgfjellet for å få en omvisning og spise lunsj. Det viste seg at det nok kan være greit å bli bedre kjent, ettersom enkelte ikke fant veien, men tok seg en ufrivillig tur sørover.

Klokken tretten ankom vi Statkraft i Vesterli for orientering og omvisning. Direktør for region nord Dag Smedbold, produksjonssjef Tore Bjørnå- Haarvik og fungerende kraftverksjef Vidar Lenningsvik orienterte om såvel dagens situasjon som framtida.

Oppsummeringen bar preg av stor tilfredshet og optimisme med tanke på framtidig samarbeid.

Tirsdag var det webmøte. Greta Johansen fra fylkesmannen foreleste om to temaer. Først tok hun for seg kunnskapsgrunnlaget for regionvekstavtaler mellom regionene og fylkesrådet. Formålet med dette var først og fremst å skape en felles forståelse for utviklingstrekk i regionene mellom partene. For vårt vedkommende var særlig statistikken om endring i befolkningen-aldersklasser lite hyggelig lesning. Prognosene fram mot 2035 var heller ikke oppløftende.

Mye interessant statistikk. Når det eksempelvis gjelder grunnskolepoeng, ligger ikke vår region spesielt godt an, verken sammenlignet med fylket eller landet forøvrig.

Del to av møtet var planlegging av ny tilbudsstruktur-planlegging. Her vil det blant annet bli vurdert hvilke behov for utdanning arbeidslivet i Nordland vil ha særlig bruk for i framtida.

Arbeidet vil foregå utover høsten, og saken vil bli behandlet i fylkestinget før jul.

Helt på slutten av uken mottok vi så en hyggelig mail fra Ole Kolstad. De hadde hatt en oppsummering i Rana, og de opplevde mandagen som svært nyttig. Ole gjorde oppmerksom på at dette langtfra var et nabobesøk uten mål og mening. Vi har nå flere samarbeidsprosjekter med konkrete mål og konkrete aktiviteter.

For egen regning vil jeg tilføye at nettopp denne uken kan være starten på et enda bedre samarbeid med vår nabo i nord.