Hemnes kommune punger ut for at NVE skal kartlegge rasfaren i Leirskardalen. Bildet er fra det siste raset som tok med seg store steinmasser.
Ønsker kartlegging. Hemnes kommune punger ut for at NVE skal kartlegge rasfaren i Leirskardalen. Bildet er fra det siste raset som tok med seg store steinmasser. FOTO: Rune Trettbakk

Punger ut for fortgang