Ledigheten fortsetter å synke i Nordland – lavest i landet