Tom Horseng er tillitsvalgt i Sykepleierforbundet, Oda Johanne Risvik Turan er sykepleier ved Korgen omsorgssenter, Berit Gutvik jobber som sykepleier i hjemmesykepleien på Hemnesberget, Ragnhild Fineide er sektorleder for Korgen omsorgstjeneste.
Trenger flere sykepleiere. Tom Horseng er tillitsvalgt i Sykepleierforbundet, Oda Johanne Risvik Turan er sykepleier ved Korgen omsorgssenter, Berit Gutvik jobber som sykepleier i hjemmesykepleien på Hemnesberget, Ragnhild Fineide er sektorleder for Korgen omsorgstjeneste. FOTO: Ellen RabliåsBilde 1 av 1

En jobb for hjerte og hjerne