Kenneth Lifjell (SV) var godt fornøyd med at Hemnes kommunestyre sluttet seg til hans interpellasjon. Vedtaket fører til at Hemnes nå ber om at Norge tar grep for å sikre de svakeste i Morialeiren. Samtidig ber de om at det bosettes flyktninger i Hemnes.
Tilfreds. Kenneth Lifjell (SV) var godt fornøyd med at Hemnes kommunestyre sluttet seg til hans interpellasjon. Vedtaket fører til at Hemnes nå ber om at Norge tar grep for å sikre de svakeste i Morialeiren. Samtidig ber de om at det bosettes flyktninger i Hemnes. FOTO: Knut Martinsen

22-1 for Kenneths Moriastøtte