Hele kommunestyresalen ble benyttet da formannskapet møttes fysisk for første gang etter koronapandemien stengte ned Norge.
God avstand. Hele kommunestyresalen ble benyttet da formannskapet møttes fysisk for første gang etter koronapandemien stengte ned Norge. FOTO: Knut Martinsen

Endelig fysisk politikk