Innlogging som abonnent fungerer ikke. Vår leverandør jobber med saken.

Korgen omsorgssenter
Korgen omsorgssenter. FOTO: Knut Martinsen

Mer besøk på sykehjemmene

17. mai ble det åpnet for besøk ved sykehjemmene i Hemnes, nå gjelder de nye reglene også for hverdagen.

Det har vært besøksforbud på sykehjemmene i Hemnes helt siden 2. mars. Nå er den snart tre måneder lange isolasjonen over. Det betyr allikevel ikke åpne dører og fri adgang, det blir streng adgangskontroll og mange restriksjoner for å redusere smittefaren.

I en pressemelding fra Hemnes kommune beskrives tiltakene nærmere.

Hver beboer kan bare få ett besøk i uka, og begrenset til en time langt. Det kan heller ikke være flere enn to besøkende på samme tid, og alle besøk må avtales på forhånd. Det blir faste visittider, mellom 11.00 og 13.00 på formiddager og 17.00 og 19.00 på ettermiddager.

De besøkende må besvare noen spørsmål, signere i besøksprotokoll og vaske hendene før de får slippe videre inn. Inngangsdørene blir fortsatt låst, de som skal på besøk må vente på å bli sluppet inn ved hovedinngangen.

Om du ønsker å besøke noen skal du ta kontakt med avdelingen vedkommende bor på.