Flere millioner barn kan bli utsatt for hungersnød som en følge av koronapandemien.
I fare. Flere millioner barn kan bli utsatt for hungersnød som en følge av koronapandemien. FOTO: (Photo by Cornel van Heerden)

Koronakrisen kan sende millioner av barn inn i hungersnød 

Karantene kan for afrikanske innbyggere bety at mange barn og unge som allerede i dag lider av et ensidig og næringsfattig kosthold, vil få enda mindre å spise.

Jeg kan ikke se koronaen, men jeg kan kjenne sulten. Og må jeg velge mellom å kjøpe brød og såpe, velger jeg brød

I mange land er familier avhengige av å handle inn mat hver dag, fordi de verken har penger til å gjøre færre, større innkjøp eller mulighet til å lagre maten. Fattigdom fører til at mange er ute av stand til å ivareta hygienerådene som har vært så virkningsfulle for å stoppe viruset her i Norge. SOS-barnebyers nasjonaldirektør i Kenya Walter Odhiambo utdyper; «Som noen nylig fortalte meg: Jeg kan ikke se koronaen, men jeg kan kjenne sulten. Og må jeg velge mellom å kjøpe brød og såpe, velger jeg brød»

Går glipp av det mest næringsrike måltidet

I samtlige land i Afrika sør for Sahara der SOS-barnebyer er etablert, har skolene allerede vært stengt i flere uker. Det innebærer at barn heller ikke får sitt daglige skolemåltid – ofte det mest næringsrike de inntar i hverdagen.

Denne uka lanserte Verdens matvareprogram, i samarbeid med flere andre organisasjoner, sin årlige rapport, Global Report on Food Crises. Her går det fram at en bølge av hungersnød i fattige land kan bli den neste store konsekvensen av viruspandemien. David Beasley, leder av Verdens matvareprogram advarer: «Hvis ikke vi handler nå for å sikre tilgangen og unngå avbrudd i handelen med matvarer, kan vi i løpet noen måneder stå overfor hungersnød av bibelske proporsjoner flere steder i verden».

Barn rammes ekstra hardt

For barn er hungersnød ekstra alvorlig. Får de ikke tilstrekkelig med næringsstoffer kan det gi alvorlige langtidsskader og hemme alt fra finmotorikk til kognitive evner. Langvarig sult og feilernæring påvirker barnehjernen og kan gi lærevansker og andre problemer de i verste fall bærer med seg resten av livet. Det gjør det vanskelig for dem å forsørge seg selv og selv bli en god omsorgsperson for neste generasjon. Det er en av grunnene til at SOS-barnebyer vektlegger ernæring i sine familieprogrammer i land som Etiopia, Malawi, Tanzania, Kenya og Zimbabwe. Vi yter nå ekstra støtte både i form av penger og utdeling av mat for å motvirke de mest alvorlige følgene av pandemien.

Vi farger Norge gult for barna

Hvert år har SOS-barnebyer i Norge en solsikkeaksjon. Denne gangen setter aksjonen fokus på barn i land som blir hardere rammet av koronapandemien enn oss.

Bli med denne våren og så solsikker –  sammen farger vi Norge gult. Solsikken er SOS-barnebyers blomst, vi mener at alle barn har rett til å blomstre. Hvis et solsikkefrø plantes i god jord og får godt stell, blir solsikken høy og sterk. Sånn er det med barn også. Hvis vi sørger for at barn får en trygg og god oppvekst, vokser barna seg sterke og flotte. En barndom med god omsorg gir bedre forutsetninger for å bli ressurssterke voksne, som igjen bidrar til utviklingen av samfunnet sitt. Vi kaller det omsorgseffekten.

 Ståle A. Bakken

Fylkesleder for de frivillige i SOS-barnebyer, Nordland