Østeriske bergjegere stormer undre ildgivning fra allierte styrker i land fra det kaprede hurtigruteskipet D/S NORDNORGE 10. mai 1940. Det ble harde kamper fra hus til hus på Hemnesberget, og etter 5 dager med krigshandlinger fra Hemnesberget til Finnneidfjord er to sivile og ca. 25 soldater drept, og omkring 150 hus er brent ned.
Stormer Hemnesberget. Østeriske bergjegere stormer undre ildgivning fra allierte styrker i land fra det kaprede hurtigruteskipet D/S NORDNORGE 10. mai 1940. Det ble harde kamper fra hus til hus på Hemnesberget, og etter 5 dager med krigshandlinger fra Hemnesberget til Finnneidfjord er to sivile og ca. 25 soldater drept, og omkring 150 hus er brent ned. FOTO: Andreas Hauge/Vega ForlagBilde 1 av 1

Da krigen kom til Hemnes­ – et 80-årsminne

10. mai er det 80 år siden krigshandlingene i 2. verdenskrig kom til Hemnes.

Klokken 19 den 10. mai 1940 la det tysk-kaprede hurtigruteskipet D/S NORDNORGE til kai på Hemnesberget, og østerrikske bergjegere stormet på land under stor ildgiving, både fra skipet og fra de britiske og norske soldater på land.

Klokken 20.15 kom den britiske jageren HMS ZULU og luftvernkrysseren HMS CALCUTTA inn fjorden og senket «DS NORDNORGE» ved kai, og samtidig kom en del av de nærmeste bygninger i brann. Den britiske styrken gjorde hard motstand, og det ble kamp fra gate til gate. Innen midnatt hadde tyskerne herredømme over hele Hemnesberget og var rykket fram til midt på Åsen ved midnatt.

Første krigsdagen, (10. mai) brant 16 bolighus ned, og et par dager senere kom allierte krigsskip inn fjorden og la store deler av Hemnesberget i grus ved kanonild, uten noen militær gevinst.

I ettertid har granskerne justert noe på antatte soldater som deltok i striden på Hemnesberget. Tidligere ble det nevnt ca. 300 tyskere (østerrikere) på DS NORDNORGE, men det var neppe mer enn ca. 180 soldater, hvorav 103 bergjegere. I tillegg landet ca. 75 tyskere med fly på Sundsbukta. Av britiske styrker er det ikke funnet oppgitt noe sikkert antall på Hemnesberget, en tropp og 60 mann er nevnt. Av norske soldater er det i skrifter nevnt bare et lag på 10 mann. En tropp på 40 mann ble trukket ut et par dager tidligere.

Møtte motstand

De tyske styrkene på Hemnesberget og Sund gjorde seg nå i stand til å rykke fram mot Finneidfjord, men møtte stor motstand fra en sammensatt styrke av norske soldater under ledelse av en dansk frivillig kaptein, Tage Ellinger, assistert av britiske soldater som var gått i stilling på Finneidfjord. Dette hindret den tyske framrykkingen mot Finneidfjord 2-3 dager.

Det tyske felttoget (Sorkobataljonen) som startet på Steinkjer 4. mai på sin marsj mot Narvik, var nå kommet til Elsfjord, fortroppene tidlig på morgenen 13. mai 1940. De norske styrkene hadde forlatt Elsfjord med småbåter og ferja 12. mai kl. 04.00 (05.00 og 06.00 nevnt). Ferja ble senket på Vallabotn etter endt bruk.

På ski over Korgfjellet

Sorkobataljonen i Elsfjord gjorde seg nå klar til å krysse det veiløse Korgenfjellet fra Steinmoen til Korgen 14/15 mai og ankom Korgen utover morgenen 15. juni 1940, etter 17 timers marsj i djup råtten snø med vogner og sleder. Styrken talte ca. 300 mann, resten av Sorkobataljonen med biler og tungt materiell ble forlatt i Elsfjord i påvente av sjøtransport.

«Hemnes-tyskerne» startet slaget på Finneidfjord 14. mai kl. 1600. Forsvarerne var det det britiske 1. selvstendige kompani under ledelse av major May, og den norske styrken ledet av den danske frivillige kaptein Ellinger. Britene trakk seg tidlig ut, kaptein Ellinger kjempet videre ei tid, men måtte ved midnattstid gi tapt for en langt sterkere motstander, som også fikk hjelp av fly.

Veien forbi Finneidfjord var dermed åpen for Sorkobataljonen som var kommet til Korgen 15. mai og marsjerte dermed fram mot Dalselv uten motstand. Der sto slaget 17. mai 1940 mellom Sorkobataljonen og et kompani fra Scots Guard. Sorkobataljonen gjorde en omgående bevegelse over fjellene og kom bak britene. Scots Guard måtte dermed trekke seg tilbake og Sorkobataljonen kunne rykke fram til Mo i Rana 18. mai 1940.

Krigen mellom stormaktene

Den 1.september 1939 angrep tyske tropper Polen. Dermed erklærte England og Frankrike Tyskland krig.

Den 30. november 1939 angrep Russland Finland. Stortinget fryktet russisk angrep også på Norge, og sendte straks norske soldater på nøytralitetsvakt i Øst-Finnmark, bl. a. fra Nordland og Nord-Trøndelag.

9. april 1940 angrep Tyskland de største sjøfartsbyene i Norge fra Oslofjorden til Narvik. Hensikten var å sikre seg jernmalmen fra Kiruna som ble utskipet over Narvik. De allierte, England, Frankrike og Polen kom straks til hjelp, og førte krigen mot tyskerne på norsk jord. Slik oppfattet norske soldater krigen, og enkelte ville ikke helhjertet kjempe mot tyskerne. Mange soldater forlot senere krigen (deserterte) under foregivelse at «dette er ikke vår krig».

9. mai 1940 gikk tyske tropper over grensen til Nederland og Belgia, og britiske tropper forlot etter hvert Norge i frykt for tysk invasjon i England. De siste norske tropper i Nord-Norge kapitulerte 10. juni 1940.

Krigen mellom stormaktene

  • 1. september 1939 angrep tyske tropper Polen. Dermed erklærte England og Frankrike Tyskland krig.
  • 30. november 1939 angrep Russland Finland. Stortinget fryktet russisk angrep også på Norge, og sendte straks norske soldater på nøytralitetsvakt i Øst-Finnmark, bl. a. fra Nordland og Nord-Trøndelag.
  • 9. april 1940 angrep Tyskland de største sjøfartsbyene i Norge fra Oslofjorden til Narvik. Hensikten var å sikre seg jernmalmen fra Kiruna som ble utskipet over Narvik. De allierte, England, Frankrike og Polen kom straks til hjelp, og førte krigen mot tyskerne på norsk jord. Slik oppfattet norske soldater krigen, og enkelte ville ikke helhjertet kjempe mot tyskerne. Mange soldater forlot senere krigen (deserterte) under foregivelse at «dette er ikke vår krig».
  • 9. mai 1940 gikk tyske tropper over grensen til Nederland og Belgia, og britiske tropper forlot etter hvert Norge i frykt for tysk invasjon i England. De siste norske tropper i Nord-Norge kapitulerte 10. juni 1940.