Innlogging som abonnent fungerer ikke. Vår leverandør jobber med saken.

Jim Nerdal og Rolf Fjellestad representerte Vennskapssambandet Norge – Vest-Balkan sammen med ordførerne Berit Hundåla, Vefsn og Paul Asphaug, Hemnes.
Hedret ofrene. Jim Nerdal og Rolf Fjellestad representerte Vennskapssambandet Norge – Vest-Balkan sammen med ordførerne Berit Hundåla, Vefsn og Paul Asphaug, Hemnes. FOTO: Knut Martinsen

Blomster i dypsnø