Åpner for søringene

Søringkarantene er historie, i alle fall i Hemnes.

Onsdag vedtok formannskapet å åpne opp også i Hemnes. Både kommuneoverlegen og rådmannen innstilte på å åpne, spesielt ettersom alle våre nabokommuner nå har åpnet opp. Åpningen innebærer også at innbyggerne i Hemnes nå kan reise fritt til andre deler av landet uten å bli ilagt karantene ved hjemkomst.

I forrige uke strammet faktisk kommunestyret til ved å sette grensen ved Dovre etter først å ha åpnet for innreise fra Innlandet og Rogaland. Når de lokale karantenetiltakene er historie var politikerne opptatt av at rutiner for smittevern ikke glemmes bort lokalt.

Ved avstemmingen stemte Per Øyvind Eriksen (HSD) mot å oppheve de lokale karantenebestemmelsene, resten av formannskapet stemte for rådmannens forslag.