Barnehagehverdagen for de rundt 20 barna i kommunen som har et omsorgstilbud er noe annerledes enn ellers. Det som gjelder nå er at grupper av personer som er samlet på et avgrenset område i barnehage skal maksimalt være fem personer, inkludert voksne. Antall barn i en gruppe bør ikke overstige 3. Denne gruppen skal ikke dele sanitæranlegg, spiseområde eller oppholdsareal.
Bjerka barnehage. Barnehagehverdagen for de rundt 20 barna i kommunen som har et omsorgstilbud er noe annerledes enn ellers. Det som gjelder nå er at grupper av personer som er samlet på et avgrenset område i barnehage skal maksimalt være fem personer, inkludert voksne. Antall barn i en gruppe bør ikke overstige 3. Denne gruppen skal ikke dele sanitæranlegg, spiseområde eller oppholdsareal. FOTO: Ellen Rabliås

Fleksible ansatte i barnehagene i Hemnes