Helsepersonell er underlagt et strengt regelverk som følge av koronapandemien.
Strengt. Helsepersonell er underlagt et strengt regelverk som følge av koronapandemien. FOTO: Knut Martinsen

Strenge karanteneregler for helsepersonell

Kommuneoverlegen i Hemnes presiserer at helsepersonell har strengere regler enn andre i befolkningen i kampen mot koronapandemien.

I går ble det klart at helsepersonell har forbud mot å reise utenlands, dette gjelder også en svipptur til Sverige. Samtidig ble Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden vedtatt, der reglene er strenge.

Alle som har vært utenfor Norden de siste to uker skal i hjemmekarantene, for helsepersonell gjelder dette alle utenlandsopphold, også innenfor Norden. I selve forskriften står det presisert «personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland». De fleste har nok flere land enn Norge, Sverige og Finland i Norden, noe som muligens kan skape en del misforståelser.

– Det presiseres at alt helsepersonell som har oppholdt seg utenfor Norge i løpet av de siste 14 dager skal være i hjemmekarantene i 14 dager fra hjemkomst. Dette gjelder alle i husstanden, skriver kommuneoverlegen på Hemnes kommunes nettsider.

Her skal altså alle i husstanden i karantene, uavhengig av om de har vært med på reisen.

Det har vært uklart hvordan regelverket for den øvrige befolkning skal tolkes, på fredag ble det klart at det kun er den som har vært på reise som skal i karantene, øvrige personer i husholdningen kan delta i samfunnslivet som normalt.

Hjemmekarantene er ikke det samme som full isolasjon, på Folkehelseinstituttets sider med råd står det følgende:

– Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. Du skal ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser og ikke ta offentlig transport og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Seniorrådgiver i Hemnes kommune, Lars Tore Hatten, forteller at Hemnes kommune ikke har oversikt over hvor mange som sitter i hjemmekarantene i kommunen.

– Ettersom folk selv setter seg selv i karantene finnes det ikke en god oversikt over hvor mange det gjelder i Hemnes.

– Har kommunen etablert et apparat for å hjelpe personer i karantene med nødvendige tjenester?

– Dersom noen i karantene trenger hjelp kan det ordnes. Man tar inntil videre kontakt med fastlege, eller legevakten utenfor åpningstiden, forklarer Hatten.

Flere næringsaktører i Hemnes tilbyr nå hjemkjøring av mat og varer til personer som enten sitter i hjemmekarantene eller som av hensyn til egen helse er ekstra forsiktig.