Det har knapt vært enklere å finne parkeringsplass i åpningstiden foran rådhuset. De ansatte er oppfordret til hjemmekontor, og rådhuset er stengt for publikum.
God plass. Det har knapt vært enklere å finne parkeringsplass i åpningstiden foran rådhuset. De ansatte er oppfordret til hjemmekontor, og rådhuset er stengt for publikum. FOTO: Knut Martinsen

Spredt i krisetider

Å stå sammen bør ikke tas for bokstavelig, i alle fall ikke når det er smittekrise. Hemnes kommune har spredt seg, også til Rana.

Rådmann Amund Eriksen sitter og leder sine ansatte fra hjemmekarantene i Rana. Etter en tur til koronautsatte regioner i landet må han holde seg hjemme i to uker.

I hans fravær er det Rolf Fjellestad som holder trådene samlet på rådhuset.

– Det skaper ikke problemer, Amund sitter med hjemmekontor og er lett å få tak i. Så lenge det digitale fungerer går det greit, sier Fjellestad.

Det er onsdag morgen, Avisa Hemnes har fått møte deler av krisestaben, men bare på telefon.

Ordfører Paul Asphaug (Sp) ser heller ikke det som spesielt problematisk.

– Det er greit å holde folk adskilte, om det oppstår smitte så blir ikke hele staben syk samtidig.

Krisestab

– Dere har satt krisestab, hva er det?

– Kriseledelsen hadde første møtet på mandag, så har beredskapsgruppen møte to ganger daglig, både for å vurdere den interne situasjonen og innbyggernes, forklarer Fjellestad.

Beredskapsgruppen består av kommuneoverlege, leder for helse og velferd, leder for omsorg, beredskapskoordinator og rådmannen eller en representant for ham. I tillegg har den en som bistår med kommunikasjonsløsninger for gruppen.

– Det har vært et stort trykk, både på epost og telefon. Vi har opprettet eget telefonnummer og epost som gjelder spørsmål rundt korona, sier Fjellestad.

– Vi ber om at spørsmål kommer i disse kanalene, ikke ring legekontor eller legevakt om generelle spørsmål, de skal du bare ringe om du er syk, forklarer leder for helse og velferd, Siv Bårdsen.

Hemnes kommune har endret sin nettside slik at du blir møtt med en ren koronaside. Der ligger alle meldinger fra kommunen, regelverk og generell informasjon med lenker til andre offentlige sider som tar for seg emnet.

– Hvor hardt rammet er Hemnes, har dere tall på karantene, permitterte og slikt?

– Mandag hadde vi 60 kommunalt ansatte i karantene, vi har ikke tallene for kommunen ellers. 40 av disse jobber i omsorg, det skapte store problemer med å få turnusen til å gå opp i helga.

– Folk som har erfaring fra omsorgsyrket oppfordres fra sentralt hold om å melde seg til tjeneste. Gjelder dette også i Hemnes?

– Ja, absolutt. Vi trenger flere til å steppe inn om dette vedvarer. Vi ber om at de tar kontakt med Kari Lillebjerka, helst på epost [email protected] eller på telefon 978 99 965.

Økt arbeidsledighet

Koronakrisen har ført til at en rekke bedrifter har blitt nødt til å permittere hele eller deler av arbeidsstokken. På landsbasis økte antall arbeidssøkende med 128 prosent forrige uke, i Hemnes er ikke utviklingen fullt som vond.

– NAV-tall fra mandag viser 14 permitterte og 17 nye arbeidssøkere, forteller Bårdsen. En liten time senere får hun nye tall, nå er det 19 permitterte og 21 nyregistrerte arbeidssøkere.

I februar var det 33 arbeidssøkende helt uten arbeid i Hemnes.

– Det kan være at sammensetningen av næringslivet i Hemnes gjør at økningen i ledigheten ikke blir så stor her, men det har bare gått ei uke siden alarmen gikk, mener Fjellestad.

Hjemmekontor

Hemnes kommune har ikke bidratt med økning i disse tallene, de har ikke permittert noen ansatte. Kommunen har imidlertid oppfordret til at de som har mulighet til det jobber hjemmefra, men har ikke oversikt over hvor mange dette gjelder.

– Svømmehaller, gymsaler og haller er stengt. Skoler og barnehager er også stengt, men her kan foreldre i viktige samfunnsfunksjoner søke om å få barn i barnehage eller skole, fortsetter Fjellestad.

Foreldre som innfrir kravene denne ordningen kan ta kontakt med rektor på skolen barna går på. Om det gjelder barnehage er det Heidi Lien som kan gi svar. Lien har epost [email protected].

Det er pr onsdag 17 elever i skolen og 18 barn i barnehager med foreldre i viktige samfunnsoppgaver. Det er 492 elever i skolene i Hemnes og 215 i barnehagene.

– Barna skal få tilbud på den skolen eller barnehagen de normalt går på.

Det er en rekke samfunnsoppgaver som er definert som kritisk eller viktig, og dermed kvalifiserer for en løsning med barnehage eller skole.

Ettersom barnehager og SFO er stengt mister kommunen inntekter. Nå har staten gjort det klart at de dekker inntektstapet for kommunene. Det betyr imidlertid ikke at kommunen ikke får merkostnader som en følge av tiltakene som er satt i verk.

Prioriterer helse

– Vi må leie inn vikarer for de som nå sitter i karantene, det vil selvsagt koste en del, forklarer Bårdsen.

– Greier Hemnes kommune å levere tjenestene innbyggerne trenger?

– Vi skal levere de nødvendige tjenester så lenge som mulig. Det er blant annet derfor vi på rådhuset har satt inn tiltak for å ha så lite kontakt med hverandre og andre som mulig. Vi må være føre var, og helse har den høyeste prioriteten, sier Fjellestad.

De tjenestene som er skrudd ned gjelder direkte publikumskontakt. Dette skal nå primært løses gjennom telefonisk kontakt med brukerne.

Alle politiske møter er utsatte. Det fører også til at ressursbruken hos saksbehandlerne er endret.

– Det er ingen vesentlige saker som ikke tåler å ligge litt. Om det dukker opp noe som må behandles politisk får vi løse det med et telefonmøte. Det er viktig nå at vi ikke legger beslag på personell til å klargjøre politiske saker, det er behov for dem til andre formål, sier ordfører Paul Asphaug.

– Det er langpendlere som utfører oppgaver for næringslivet i Hemnes. Disse bor gjerne hos reiselivsbedrifter, men med de strenge karantenereglene kan de ikke foreta skiftbytte. Planlagte oppdrag avlyses ettersom de må i karantene. Vurderer dere unntak for de som rammes?

– Vi har et apparat for å behandle slike henvendelser gjennom beredskapsgruppa. Det er mange som tar kontakt på telefon eller epost, vi forholder oss til de nasjonale føringene ut fra om det er viktige samfunnsfunksjoner som må ivaretas, forklarer Bårdsen.

– Hvorfor er det strengere regler i Hemnes enn satt av de sentrale myndighetene?

– Kommuneoverlegene i Vefsn, Alstahaug og Rana hadde et møte der de ble enige om felles retningslinjer. Disse valgte vi også å følge, og har vel merket at det har vært bred enighet om at dette er fornuftig.

Ordføreren bekrefter også at det foretas vurderinger rundt det kommunale løypenettet for snøskutere.

Fjellestad forteller også at beredskapsgruppa jevnlig har kontakt med fylkesmannen og utveksler erfaringer, råd og kan få svar på relevante spørsmål.

Roser innsatsen

Avslutningsvis ønsker de å rose alle som gjør det mulig å holde hjulene i gang.

– Folk står på og finner løsninger, det er fantastisk, sier Bårdsen, og får støtte fra Fjellestad:

– De største heltene er kanskje de som nå står på i matbutikkene og apotekene der de utsetter seg for smittefare. De holder hjulene i gang, og vi har massevis av ansatte hos oss som også fortjener en stor rose.