Storfe blir skåret opp. Noe skjæres til storhusholdning etter nøye spesifikasjoner, det øvrige går videre til sluttbehandling både hos Nortura og konkurrende selskap.
Storfe. Storfe blir skåret opp. Noe skjæres til storhusholdning etter nøye spesifikasjoner, det øvrige går videre til sluttbehandling både hos Nortura og konkurrende selskap. Foto: Knut Martinsen

Nortura vurderer avvikling av skjæring og pakking ved fire anlegg