Vidar Eng er en av mange som deltar i håndteringen av Politiets Nettpatrulje for Nordland.
På nett. Vidar Eng er en av mange som deltar i håndteringen av Politiets Nettpatrulje for Nordland. FOTO: Politiet i Nordland

Politiet styrker nettpatruljen

Med mange hjemme og på nett øker behovet for politiets nettpatrulje. Nå styrker de tjenesten.

– Selv om publikumsmottakene holder stengt, så er politiet på jobb for folket. I Nordland gjør vi en midlertidig styrking av vår Nettpatrulje på Facebook. Her kontakter folk oss med meldinger i innboks/Messenger for å få svar på mange forskjellige spørsmål. Vi svarer etter beste evne og prøver å gjøre folk i stand til å gjøre kloke valg, skriver Heidi Kløkstad, politimester i Nordland, i en pressemelding.

Politiet Nordland opplever en liten økning i behovet for kontakt på nett, nå når mange sitter hjemme isolert og det er mindre mulighet for å få direkte kontakt ved deres enheter.

– Mange ansatte i politidistriktet deltar i Nettpatruljen, både politifaglig kompetanse og supplerende kompetanse, som  juridisk- eller kommunikasjonsfaglig. Nettpatruljen brukes også til å gi ut informasjon og råd til publikum, så vi ser gjerne at så mange som mulig følger oss, forteller Kløkstad.

Ingen nødsentral

Nettpatruljen er ikke konstant bemannet og er ingen erstatter for nødsentralen. For å melde inn akutte hendelser eller behov for politiets tilstedeværelse skal operasjonssentralen kontaktes, på nummer 02800, eller 112 dersom det er en nødsituasjon.