Hemnes Arbeiderlag protesterer på kuttene i de lokale bussrutene.
Færre bussruter. Hemnes Arbeiderlag protesterer på kuttene i de lokale bussrutene. FOTO: Knut Martinsen

Nei til kutt av busstilbudet i Hemnes

Med bakgrunn i fylkeskommunens økonomiske situasjon som en følge av kraftige kutt av rammen fra dagens regjering, vil kollektivtilbudet i fylket blir redusert. Dette vil for Hemnes gå utover et fra før av dårlig busstilbud.

Følgende tilbud blir endret for Hemnesberget:

Søndagsavgang mellom Hemnesberget og Mo på kvelden kuttes. Dette rammer   ukependlerne til/fra Hemnesberget og Mo/Mosjøen, og da spesielt de som går på videregående skole.

Fra før er rutene endret slik at skolelevene som dagpendler til Mo har fått en lengere skoledag på grunn av tidligere avgang fra Hemnesberget fra skolestart 2019. Bussavgang til Mosjøen på morgen er i tillegg allerede lagt ned.

Lørdagstilbudet mellom Hemnesberget og Finneidfjord/Mo avvikles. Dette er i dag det eneste kollektiv tilbudet på lørdag for de som skal til/fra vårt regionsenter på Mo.

Kuttene vil også ramme reisende til/fra Bleikvasslia.

Avgang fra Bleikvassli til Korgen alle hverdager 11:45 med retur 13:05 avvikles. To rundturer mellom Bleikvassli og Korgen 08:15 og 16:00 reduseres fra tre dager i uken til kun fredag.

Disse endringen vil gi et dårligere kollektivtilbud i Hemnes som fra før har et meget begrenset tilbud utenom skolerutene.

Vi har registrert at ikke alle foreslåtte kutt blir iverksatt i Hemnes, men Hemnes Arbeiderlag ber Kommunen arbeide videre mot Fylkeskommunen for å stoppe varslede kutt, da det blir feil å kutte i kommuner som fra før har en liten andel av kollektivtilbudet i Fylket.

Årsmøtet i Hemnes Arbeiderlag