Medregnet tap av årsverk innen produksjon av fôrkorn anslår Nibio at jordbruket vil miste 6350 årsverk innen 2030.
Mindre fôrkorn. Medregnet tap av årsverk innen produksjon av fôrkorn anslår Nibio at jordbruket vil miste 6350 årsverk innen 2030. FOTO: Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Klimakur: Flere bondeårsverk kan forsvinne