Også på ferie i Frankrike er han aktiv, og følger det som skjer hjemme.
Trond Rydsaa. Også på ferie i Frankrike er han aktiv, og følger det som skjer hjemme.

Gammeldoktor og pensjonist