Virus
Virus. FOTO: Colourbox

Åpner Nord-Norge

Hemnes kommune følger Rana i koronatiltak, nå blir du ikke satt i karantene om du kommer nordfra.

Kommuneoverlegen i Hemnes, Robert Novak, har med virkning fra 30. mars vedtatt at alle som ankommer Hemnes kommune fra et fylke sør for Nordland skal ilegges 14 dagers hjemmekarantene.

Dette er identisk med vedtaket kommuneoverlegen i Rana, Frode Berg, vedtok i går med virkning for Rana kommune. Kommunene på Helgeland har tidligere samlet seg om samme regelverk, ved forrige vedtak ble også ankomst fra kommuner nord for Helgeland ilagt karantene.

I forbindelse med vedtaket i Rana forklarte kommuneoverlegen at hensikten var å unngå importert smitte:

– En nord-sør barriere mellom Nordland og Trøndelag vurderes som det viktigste tiltaket for å redusere importsmitte til kommunen på nåværende tidspunkt. Når man nå åpner opp nordover vil det kunne øke risikoen for smitte særlig fra Tromsøregionen. Det er viktig at personer som planlegger reise til Tromsø er klar over dette, tar alle forhåndsregler ved reise dit og samtidig er observante på symptomer når de returnerer, sier kommuneoverlege Frode Berg.

Rolf Fjellestad i Hemnes kommune sa til Avisa Hemnes tidligere i dag at det tidligere vedtaket går ut i dag, og at det ville komme et nytt vedtak som tar hensyn til veilederen til kommunene som ble framlagt av myndighetene søndag ettermiddag. Han fortalte også at de har blitt kontaktet av næringslivet der regelverket har skapt problemer.

– Jeg mener vi har funnet gode løsninger sammen med næringslivet i alle disse sakene, sa Fjellestad.

I begrunnelsen for vedtaket skriver kommuneoverlegen i Hemnes blant annet:

– I Hemnes kommune er man i en særstilling ved at det man har man ikke har bekreftede tilfeller av pasienter med Covid-19. Utbredelsen av skjult smitte vurderes på nåværende tidspunkt være på et minimumsnivå.