Virus
Virus. FOTO: Colourbox

Hemnes kommune strammer til karantenereglene

Det blir nå kun interne reiser på Helgeland som redder deg unna karantene.

Kommuneoverlegen i Hemnes bruker smittevernlovens paragraf 4-1 til å innfører svært strenge regle. I en pressemelding beskrives de nye reglene som har tilbakevirkende kraft. Om du har vært i  fylkene Oslo, Viken, Vestland og Rogaland etter 9. mars blir du ilagt 14 dager med hjemmekarantene. Har du vært utenfor Helgeland etter 14. mars gjelder samme regler.

De eneste som er unntatt fra de nye reglene er fører og personell av vare- og passasjertransport.

Karanteneregler i sin helhet:

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3, ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon.

3) Vedtaket gjelder per 15.03.20 følgende områder: Hele Norge, med unntak av Helgelandskommunene. Foreløpig gjelder vedtaket disse områdene, men kan endres om situasjonen endrer seg. Transittopphold på flyplass i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

4) Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser utover landegrensene. Kommuneoverlegen anbefaler på det sterkeste at samtlige innbyggere følger de nasjonale helsemyndighetenes råd om å begrense reisevirksomhet til det strengt nødvendige.

Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 09.mars for fylkene Oslo, Viken, Vestland og Rogaland. For øvrige områder har vedtaket tilbakevirkende kraft fra og med 14.mars. Datoene begrunnes med ulikt spredningsmønster av Covid-19 og antall smittede i ulike deler av landet.

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport. Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Vedtaket har virkning fra 15.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.