Asgeir Molden har frest opp veien til Korgfjellet ved en rekke anledninger, bildet er fra 2013 da veien som sedvanlig ble gjort klar til palmehelga. I år blir det naboene fra Vefsn som tar regningen, på tross av at det er veien på Hemnes sin side av fjellet som blir åpnet.
Lite fres?. Politikerne valgte å la Korgfjellveien ligge upløyd når de reviderte skuterløypene. Dermed blir det ikke lenger et spleiselag som finansierer brøyting. FOTO: Bjørn Sverre Falch

Utsetter brøyteavklaringen