Ulovlig skuterkjøring

Det er på Hemnes kommune sin facebookside det meldes om observasjoner av ulovlig kjøring i Rostafjellet. De skriver at det oppholder seg rein i området for tiden, og minner om at løypenettet også vurderes stengt dersom slik kjøring fortsetter.

De ber alle ta hensyn til rein i og utenfor løypenettet. Politiet er varslet om kjøringen.