Okstindan natur- og kulturpark har et bedriftsnettverk for aktører innen reiseliv som har gjennomført et forprosjekt.
Bedriftsnettverk. Okstindan natur- og kulturpark har et bedriftsnettverk for aktører innen reiseliv som har gjennomført et forprosjekt. FOTO: Privat

Okstindan utvider