Utredningen omfatter dagens ordning og fem andre varianter. Denne modellen ble presentert av enhetsleder for skole, Rolf Arne Westgaard da formannsskapet behandlet utredningen.
Seks alternativ. Utredningen omfatter dagens ordning og fem andre varianter. Denne modellen ble presentert av enhetsleder for skole, Rolf Arne Westgaard da formannsskapet behandlet utredningen. FOTO: Knut Martinsen

Lunken interesse for skolestruktur