Og Oddbjørn Solhaug er så glad.
Strabasiøst. Å komme seg opp på Korgfjellet uten å ha brøytet vei et stykke opp i fjellet krever sin mann. Her ser vi Oddbjørn Solhaug i et Vargtrekk for noen år siden. FOTO: Knut Martinsen

Korgfjellveien må brøytes i mars!

Kommunestyret vedtok nylig å åpne for skuterløype opp Korgfjellet, men samtidig at veien skulle forbli ubrøytet. Dette reagerer Jan Sande fra MDG Hemnes på, og ber om midler til brøyting.

Helt siden 50-60 tallet har Korgfjellet/ Vesterfjellet vært et eldorado for skigåere på ettervinteren og våren.  Ikke bare for folk i vår kommune, men også for folk fra nabokommunene.  På flotte dager i påsken  de siste årene har vi talt ca. 200 biler oppover og på toppen av fjellet.  Biler som hovedsakelig tilhørte skigåere.

Vi i Miljøpartiet De Grønne Hemnes har i mange år arbeidet for at dette må fortsette.  I vårt program vil vi ha det tilrettelagt for skigåere ved utfartsområder  i Hemnes kommune.  F.eks. brøyting av parkeringsplass ved Sørhågen, mfl. og brøyting av Korgfjellveien til topps.  Dette er viktig både for folkehelsa og bolysten!

Vi ber nå Hemnes kommune ved formannsskapet om at det tas kr. 40 000 av potten avsatt til folkehelsemidler for å brøyte Korgfjellveien fra skytebanen ved Jeskhågen og til toppen av Korgfjellet i mars.

Påsken er litt sein også i år, – palmesøndag er 5. april.  Ved å ta opp veien til topps i mars, blir det lengre skisesong.  Det er ei enkel og rimelig løsning vi i MDG Hemnes foreslår.  Den er innenfor vedtatt budsjett og den gjør at mange kommer seg ut på ski også i år.

Den beste løsninga ville vært å brøyte til parkeringsplassen på Sørhågen eller Preikstolmoen i februar, og så ta opp veien til topps i mars, samt få Folkehjelpa til å kjøre opp løyper.  Jeskhågen er et dårlig utgangspunkt for skigåere, særlig for folk med unger og for eldre.  Sørhågen og Preikstolmoen er bedre,  men når  mars måned kommer må det brøytes til topps!  Vi vil også gi stor honnør til Asgeir Molden;  han gjør en fenomenal jobb!

Parkeringsplassen på Sørhågen er bygd for skifolket av penger kommunen fikk da vegen ble kommunal.  Kanskje kan det gå an å få til et bredt spleiselag for å brøyte både parkeringsplasser og til topps?  Spleising mellom Hemnes, Vefsn og kanskje også  Staten;  E6-trafikken går jo over fjellet flere uker pr. år.  At Staten også kan bidra er et godt forslag fra Avisa Hemnes sin redaktør.

Det må være litt forutsigbarhet, en langsiktig skriftlig avtale på minst 5 år.  Avtale mellom Hemnes og Vefsn kommune, Staten, Asgeir Molden, Folkehjelpa og foreningen Korgfjellets Venner.

Det er god folkehelse i å komme seg ut på ski i naturen.  Prise vårsola, komme seg bort fra en stresset hverdag, nyte stillheten og naturen, få litt brunfarge, – det er virkelig helsebot!

Miljøpartiet de Grønne Hemnes

Jan Sande