Leder

Gode hensikter

I 2020 får boligkjøpere og -byggere som etablerer seg for første gang i Hemnes opptil 200.000 i tilskudd. Hensikten er å skape vekst i innbyggertallet i Hemnes, og ikke minst, legge til rette for at unge slår rot i kommunen.

Det er en kjensgjerning at befolkningstallene i nord ikke henger med veksten som oppleves i sentrale strøk lenger sør i landet. Veksten skjer i de største byene, og stort sett bare der. I nord har innbyggertallene over tid holdt seg nokså stabil, først og fremst takket være at nordlendinger har vært mer fruktbare enn innbyggerne lenger sør. Det er det nå slutt på, fødselsratene har falt kraftig, og vi har blitt avhengig av innflytting for å beholde eller få vekst i innbyggertallet.

Hemnes ligger sentralt i triangelet Mosjøen-Sandnessjøen-Mo i Rana. Det betyr at det kan bli attraktivt som bosted midt i et stort jobbmarked, og det kan bli attraktivt for bedrifter som vil betjene hele dette markedet. Det er disse «kan bli» politikerne nå vedtar virkemidler til for å realisere. Flere innbyggere gir økte inntekter som igjen kan benyttes til å levere bedre kommunale tjenester.

Ordningen gir også støtte til kjøp av brukt bolig. Dette er et fritt marked der prisene tilpasses etter tilbud og etterspørsel. Et kommunalt tilskudd vil med stor sannsynlighet påvirke prisfastsettelsen. I fjor ville ca. halvparten av boligkjøperne hatt krav på tilskudd. Kjøperne ville hatt 200.000 ekstra å rutte med, budrundene ville fått en ekstra omdreining. Tilskuddet blir rett og slett doping i boligmarkedet. Taperne ville blitt kjøperne som ikke faller inn under ordningen, vinnerne de som selger og flytter ut av kommunen.

De unge frembringer inntekter til kommunen gjennom hele sitt aktive yrkesliv. Det er disse inntektene som blant annet benyttes til eldreomsorg og annen infrastruktur til glede for innbyggerne.

Den vedtatte ordningen har ingen verktøy for å stimulere for at unge skal etablere seg i Hemnes. Det vil være minst like fristende for en pensjonist som har betalt sin skatt gjennom et langt yrkesliv til en annen kommune å bruke ordningen. Da blir regnestykket dessverre negativt, både demografisk og økonomisk.

Det blir spennende å følge utviklingen, og ordningen skal evalueres. Vi velger å tro dette er starten på noe som kan bli bra – etter hvert.