Kjell-Idar Juvik og Lars Tore Hatten fra Arbeiderpartiet konstanterer tilfreds at de fleste av deres forslag til endringer i budsjettet fikk flertall.
I kommunestyret. Kjell-Idar Juvik og Lars Tore Hatten fra Arbeiderpartiet konstanterer tilfreds at de fleste av deres forslag til endringer i budsjettet fikk flertall. FOTO: Knut Martinsen

Populære forslag