Helgeland Krafts anlegg.
Hansfinnvatnet. Helgeland Krafts anlegg. FOTO: Helgeland Kraft

Arbeidere hentet ned fra Hansfinnvatnet