Stortinget vil ikke stoppe nedleggelsen av studiesteder på Helgeland