Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe får ikke Stortinget med på å utvide mandatet til helseforetaket som utreder ny sykehusstruktur for Helgeland.
Ingen utredning. Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe får ikke Stortinget med på å utvide mandatet til helseforetaket som utreder ny sykehusstruktur for Helgeland. FOTO: Terje Pedersen / NTB scanpix

Stortinget sier nei til å utrede to fullverdige akuttsykehus på Helgeland