Bedre lys gjør det mer fristende å benytte bibliotektjenestene på Hemnesberget.
Det lysner. Bedre lys gjør det mer fristende å benytte bibliotektjenestene på Hemnesberget. FOTO: Tore M. Furuhatt

Mørketiden er over……