• Fartsgrensen er senket til 60 km/t forbi barnehagen på Finneidfjord, men fortsatt mangler et gjerde for å trygge barna. I bakgrunnen ser vi gjerdet ved idrettsplassen. Det er behov for ca. 75 meter med gjerde for å sikre området mellom parkeringsplassen og hovedveien..
    Bilde 1 av 1 – Ønsker gjerde. Fartsgrensen er senket til 60 km/t forbi barnehagen på Finneidfjord, men fortsatt mangler et gjerde for å trygge barna. I bakgrunnen ser vi gjerdet ved idrettsplassen. Det er behov for ca. 75 meter med gjerde for å sikre området mellom parkeringsplassen og hovedveien.. FOTO: Knut Martinsen

Forvirring om tall