Silje leder treningsgruppa på Frisklivssentralen, og mener trening ofte er den beste medisinen.
Silje Christiansen. Silje leder treningsgruppa på Frisklivssentralen, og mener trening ofte er den beste medisinen. FOTO: Ellen Rabliås

Ansvar for egen helse