Domstolskommisjonen foreslår blant annet å slå sammen Vesterålen tingrett med Trondenes og Ofoten tingretter – til Midtre Hålogaland tingrett.
Vesterålen tingrett i Sortland. Domstolskommisjonen foreslår blant annet å slå sammen Vesterålen tingrett med Trondenes og Ofoten tingretter – til Midtre Hålogaland tingrett. FOTO: ndré Lorentsen / NTB scanpix

Foreslår å samle tingretten på Mo