Seks nye hytter er under oppføring på Korgfjellet, like ved Fjellstua.
Nybygg. Seks nye hytter er under oppføring på Korgfjellet, like ved Fjellstua. FOTO: Ellen Rabliås

Søker støtte