Om fond og sånn, og stø kurs i Hemnes

Det nærmer seg valg, og det ser man tydelig på antallet leserbrev. Jeg kjenner på en stor forundring når arbeiderpartirepresentanter med lang fartstid i politikken, som har sittet i både kommunestyre og formannskap driver med direkte feilinformasjon. Hemnes kommune har et omstillingsbehov på omlagt 25 millioner, og vi har i løpet av perioden tatt de første millionene på veien dit. Vi er ikke i mål, men vi er på vei. Omstillingsbehovet er 25 millioner, og ikke 100 millioner som noen skriver.

Det påstås at i løpet av siste 6 års har fondene blitt tømt. For seks år siden hadde vi 544.000,- på disposisjonsfond. I dag har vi 25,9 millioner. Ved utgangen av 2015 hadde vi dekket inn restene av Terratapet, som var på 100 millioner i 2007. Dette var to år før fristen vi hadde fra Fylkesmannen, og som følge av dette kom vi ut av Robeklisten ved årsskiftet i 2015. I samme tidsrom har vi dekket inn restene av Terratapet, som startet med 100 millioner. Vi har ennå et stykke vei å gå før vi er i mål med nedtaket i drift på 25 millioner, men vi er på rett vei. Det er verdt å merke seg at for første gang opplever vi nå en nedgang i antall årsverk, 12,9 fra 2017 til 2018. Posisjonen som har bestått av Høyre, Sp, FrP og MDG har holdt en stø kurs, og jobbet sammen med administrasjonen for å nå målene. Jeg mener at det beste for Hemnes kommune er at det gode arbeidet som er påbegynt får fortsette.

Christine Trones
Leder Hemnes Høyre