Hvor legevakten for innbyggerne i Hemnes skal ligge er uklart. Helsesenteret som ligger bak rådhuset i Korgen er en løsning, men både politikere og fagfolk ønsker å beholde dagens løsning om prisen rabatteres kraftig.
.

Ny enhetsleder for TEK